Osteoporóza a Poruchy príjmu potravy

Myslím si, že závažnosť samotných porúch príjmu potravy už nemusí byť zdôrazňovaná, no omnoho väčšie problémy prichádzajú pri ich kombinácií s inými chorobami. O jednom takomto prípade bude i tento článok.


635593180001580835-anorexia-bones-backjpgOsteoporóza by sa dala definovať ako choroba, vďaka ktorej sú kosti oslabené a krehké. Predtým, ako sa u človeka vyvinie Osteoporóza, sa u neho prejaví Osteopénia, jej predchodca. Pacient môže stratiť až niekoľko centimetrov z výšky, kvôli kolapsu stavcov. Toto prichádza samozrejme s chronickými bolesťami chrbta a iných častí tela a s väčšou náchylnosťou na fraktúry kosti.

Problém predstavuje i to, že momentálne neexistuje liek na osteoporózu. Jej účinky je možné zvrátiť, ak je podchytená v jej skorých štádiách.

Obe ochorenia, Osteopénia i Osteoporóza sú považované za tzv. “klinicky tiché” choroby, čo znamená, že ich symptómy sú takmer neviditeľné do momentu, kedy si pacient niečo nezlomí. To sú prvé viditeľné indikátory, ktoré môžu odborníkom napovedať, že sa deje niečo vážnejšie ako to na prvý pohľad môže vyzerať.


Ako môžu poruchy príjmu potravy spôsobiť Osteoporózu?

Pacienti s poruchami príjmu potravy bývajú zvyčajne podvyživený, čo môže spustiť sériu komplikácií ako napríklad spomalenie srdcového tepu, zníženie telesnej teploty, amenoreu či pokles hladín estrogénu. Práve tento pokles spôsobuje najmä u mladých jedincov zvýšenie absorpcie kostí a znižuje ich produkciu. To znamená,že telo “nevytvára” kosti tak rýchlo ako ich “stráca”. Absorpcia kostí sa zrýchlená zvýšenou hladinou kortizolu odčerpávaného nadobličkami, ktorú môže spustiť mozog ako reakciu na stres.

Jedinci s poruchami príjmu potravy, najmä s mentálnou anorexiou majú vysoké riziko vytvorenia si Osteoporózy. Zhruba ¾ týchto pacientov ukazuje znaky nedostatku minerálov v kostiach.


Ako zvrátiť dopad Osteoporózy?

Ako už bolo spomenuté, zvrátiť dopad Osteoporózy na telo pacienta sa dá, iba ak je podchytená v skorom štádiu. Prvým krokom, ktorý však človek môže urobiť je začať riešiť problémy s poruchami príjmu potravy, či už je to terapiou, medikamentmi alebo hospitalizáciou. 

Následná liečba by zahŕňala mimo dosiahnutia ideálnej telesnej hmotnosti i doplnenie vitamínu D, ktorý získavame vystavením sa slnečnému žiareniu, vápnika či posilňovanie a regenerácia svalov. Je doporučené, aby pacienti konzumovali potravu bohatú na vápnik ako mlieko, jogurty, syry či sušené figy.
Poruchy príjmu potreby sú sami o sebe smrteľnou záležitosťou, no ak sa spoja s niečim ako je Osteoporóza, častokrát to je už len otázkou času. Každý prípad je samozrejme iný a niektoré môžu mať viac pozitívne skúsenosti, iné možno až príliš negatívne. Je potrebné obe ochorenia podchytiť čo najskôr sa začnú u pacienta prejavovať a vyvíjať a jedným spôsobom ako docieliť toho, aby sa na to včas prišlo je prevencia a edukovanie ľudí o takýchto záležitostiach.