Perfekcionizmus a Poruchy Príjmu Potravy

Perfekcionizmus je charakterizovaný záujmom človeka o snahu o bezchybnosť a dokonalosť. Býva sprevádzaný kritickým hodnotením seba no i druhých. Vedie ľudí k tomu, aby sa zaoberali dosiahnutím často nedosiahnuteľných a nereálnych cieľov. Posledné štúdie ukazujú, že perfekcionistické tendencie u mládeže stúpajú každou novou generáciou.


perfectionismjpg

Zdroj obrázku


Perfekcionizmus má kladné i negatívne stránky. Na jednu stranu dodáva človeku silu na sebe pracovať, sebazdokonalovať sa a nasledovať svoje ciele. Tieto ciele však môžu byť až príliš vysoké a tak pôsobia na človeka uvalia záťaž, nespokojnosť so samým sebou či pocit menejcennosti. Perfekcionizmus, ktorý je spájaný s negatívnymi následkami je nazývaný klinický perfekcionizmus, ktorý môže viesť až k vytvoreniu si inej mentálnej poruchy.


Perfekcionizmus je úzko spojený s poruchami príjmu potravy (PPP). Je dokázané, že perfekcionistické črty sú u človeka prítomné predtým, než si vytvorí poruchu príjmu potravy. Tieto tendencie môžu viesť k snahe o “dokonalý” a “bezchybný” vzhľad. Na dosiahnutie tohto cieľu si môže osoba odopierať jedlo, počítať kalórie, prehnane cvičiť či zvracať. Každé jedno porušenie osobou nastolených pravidiel o stravovaní sa je vnímané ako osobné zlyhanie, ktoré môže byť zdrcujúce. To aké má osoba skúsenosti s kombináciou perfekcionizmu a PPP záleží i od toho, akým druhom PPP trpí.

Cítenie ťažoby na hrudníku, ktorá vám neumožňuje poriadne dýchať a hlas v hlave, ktorý vám hovorí, že ste sklamanie, lebo ani len nedokážete urobiť tak "ľahkú" vec, akú ste si stanovili. Veď to predsa urobilo mnoho ľudí pred vami - až na to, že vy ste vy. Každý jeden človek je veľmi individuálny a v tom, čo v živote dosiahneme nezáleží len čisto na nás ale i na tom, ako nám boli zamiešané karty. Tieto rozhodujúce faktory môžu byť napríklad krajina pôvodu, vek, finančná či rodinná situácia, mentálny a fyzický stav a ďalšie. Je skvelé byť ambiciózny a mať motiváciu ísť si za svojimi cieľmi. Problém nastáva ak tá cieľavedomosť začne byť chorobná a vašou motiváciou je to, aby ste neboli vnímaný ako zlyhanie, chybný kus v spoločnosti, ktorý je v skutočnosti neprínosný a nikdy v živote nič nedosiahne.


Liečenie perfekcionizmu môže byť kľúčom ku liečbe porúch príjmu potravy. Je to veľmi vplyvný faktor pri daných poruchách a nemal by sa zlahčovať. Pacient sa musí naučiť zmierniť jeho štandardy a naučiť sa efektívne zvládať “zlyhania”. Na toto sa využíva kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá taktiež pomáha s inými sprevádzajúcimi symptómami ako sú úzkosti a depresia.

Zlyhania v našom živote vždy boli, sú a budú. Nie sme stroje a nikto nie je bezchybný. Je nevyhnutné sa s nimi naučiť pracovať a zvládať ich. Je potrebné vedieť akceptovať samého seba, ak urobím nejaký prešľap. Je potrebné akceptovať samého seba presne takého, aký som.