Bulimia nervosa

Mentálna bulímia je porucha príjmu potravy charakterizovaná prejedaním a následným vypudzovaním skonzumovaného jedla zo seba, či už vyvolávaním zvracania alebo využívaním laxatív. Jej výskyt je viac pravdepodobnejší u pacientov, ktorí majú rodinného člena, trpiaceho touto poruchou.

Symptómy


 • chronická gastroezofageálna refluxová choroba - žalúdočná šťava sa pravidelne vracia do pažeráka
 • dehydrátacia
 • neplodnosť
 • zhrubnutá koža na hánkach
 • poškodený chrup
 • Boerhaavov syndróm - spontánny výskyt ruptúry pažeráka
 • opuchnutie slizných žliaz
 • depresia, nespavosť, úzkosti...
 • prehnané užívanie laxatív, diuretík, piluliek na chudnutie
 • fixovanie na kalórie
 • posadnutosť jedlom
 • fixácia na dosiahnutie cieľovej telesnej hmotnosti a štíhlej postavy
 • prejedanie
 • prehnané cvičenie

Liečba

Terapia
Rovnako ako pri mentálnej anorexií sa odporúča kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá sa sústreďuje nielen na myšlienky a pocity pacienta ale i na jeho správanie spojené s poruchou. 
Lieky

Na liečbu mentálnej bulímie sa využíva fluoxetín, či iné antidepresíva ako napríklad sertralín. Bol preukázaný pozitívny účinok týchto liekov na pacientov.
Klinická starostlivosť
Väčšinu prípadov je možné liečiť z domova s podmienkou navštevovania odbornej pomoci. Závažnejšie prípady, keď sa začnú objavovať aj telesné ťažkosti, však musia byť liečené hospitalizáciou na klinike, kde sa o pacienta starajú odborníci, ktorí ho majú neustále pod dohľadom.