Anorexia nervosa

Mentálna anorexia je porucha príjmu potravy charakterizovaná neprimeranými stravovacími návykmi, nízkou telesnou hmotnosťou, obmedzovaním potravy, strachu z priberania a túhou po štíhlej postave. Táto choroba vedie k podvýžive a môže mať i sekundárne zdravotné ťažkosti.

Symptómy

Najčastejšie symptómy mentálnej anorexie sú napríklad:
 • Nízke BMI
 • Strach z priberania
 • Rapídna a dlhotrvajúca strata hmotnosti
 • Riedenie vlasov a chĺpkov
 • Posadnutosť počítaním kalórií
 • Posadnutosť s jedlom
 • Zvracanie
 • Využívanie laxatív
 • Prílišné cvičenie
 • Nespavosť, depresia, úzkosti...
 • Náladovosť
 • Neplodnosť

Liečba

Neexistuje žiaden priamy dôkaz, že nejaká metóda liečby anorexie účinkuje lepšie ako druhá, ale je dokázaná efektívnosť liečby v ranných štádiách poruchy. Liečbu mentálnej anorexie môžme rozdeliť na 3 hlavné oblasti - návrat pacienta na zdravú telesnú hmotnosť, liečba psychologických porúch spojených s anorexiou, eliminácia spúšťačov a správania, ktoré viedlo k vytvoreniu si poruchy príjmu potravy.


  Diéta

  Diéta je najpodstatnejšou časťou liečby pre pacientov s mentálnou anorexiou ale je to veľmi individuálny proces a musí byť každému ušitý na mieru. Nasadenie pestrého jedálnička a jedlá s vyššou energetickou hodnotou je veľmi dôležité.  Ľuďia musia priíjmať adekvátne množstvo kalórií a postupne zväčšovať porcie ich jedál.

  Terapia

  Pri mentálnej anorexii sa využíva kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá sa sústreďuje na pocity, myšlienky pacienta i na jeho správanie súvisiace s jeho ochorením. Bolo preukázané, že pri mladších pacientoch sa osvedčili sedenia, pri ktorých sú prítomní i rodinní príslušníci. 

  Lieky

  Využívajú sa antidepresíva, antipsychotiká a stabilizátory nálady. Sú podávané v rámci komplexnej liečby obsahujúcej aj iné metódy.

  Klinická starostlivosť

  Mentálna anorexia má najvyššiu mortalitu spomedzi všetkých mentálnych porúch a pacienti so závažným stavom sú umiestnení do kliník, kde sa o nich odborníci starajú a sú pod ich drobnohľadom. 


  zdroj obrázka