Ortorexia nervosa

Ortorexia je porucha príjmu potravy charakterizovaná prílišnou snahou zdravo sa stravovať a prehnaným vylučovaním jedál, ktoré osoba trpiaca touto poruchou označuje za "nezdravé", z jedálnička. 

Symptómy

  • prehnané koncentrovanie na jedlo
  • prehnané vyhýbanie sa "nezdravým jedlám"
  • znechutenie z "nezdravých jedál"
  • vyradenie konkrétnych potravín z jedálnička
  • súdenie druhých na základe ich jedálnička
  • cíti sa "nečistý" ak skonzumuje nejakú z "nezdravých potravín"
  • väčšie sústredenie sa na zdravý životný štýl než na telesnú hmotnosť
  • prehnané užívanie probiotík a doplnkov stravy za účelom byť zdravý
  • iracionálne obavy ohľadom prípravy pokrmu a o čistení a sterilizovaní potrieb použitých na prípravu

Liečba

Zatiaľ nebola stanovená žiadna konkrétna metóda liečby ortorexie avšak odborníci túto poruchu často liečia rovnakými spôsobmi ako anorexiu a obsedantno-kompulzívnu poruchu. 

Terapia
Rovnako ako pri hociktorej inej mentálnej poruche je odporúčaná terapia a sedenia s odborníkmi, ktorí sa budú sústrediť nielen na liečbu konkrétne tejto poruchy príjmu potravy ale aj na poruchy, ktoré ortorexiu väčšinou sprevádzajú ako napríklad depresia a úzkosti.